Dobry prawnik, porady

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

I. Uwagi ogólne

Pracodawca lub pracownik mogą rozwiązać za wypowiedzeniem tylko umowę o pracę (wypowiedzenie nie dotyczy umów cywilnoprawnych takich jak np. umowa zlecenia czy umowa o dzieło). Umowa rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Wypowiedzieć można umowę o pracę zawartą na:

 • okres próbny (max. na 3 miesiące),
 • czas nie określony,
 • czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, gdy strony przewidziały dopuszczalność jej wypowiedzenia,
 • okres usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika (umowa na zastępstwo).

II. Forma wypowiedzenia

Pracownik Pisemne oświadczenie złożone pracodawcy.
Pracodawca Pisemne oświadczenie złożone pracownikowi z pouczeniem go o prawie odwołania się od wypowiedzenia do sądu pracy (przy wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony pracodawca musi wskazać przyczynę wypowiedzenia).

III. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy od:

Staż pracy
(wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli nowy pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego)
OKRES WYPOWIEDZENIA
Rodzaj umowy Na okres próbny nie przekracza 2 tygodnie 3 dni robocze
dłużej niż 2 tygodnie 1 tydzień
3 miesiące 2 tygodnie
Na czas nie określony krócej niż 6 miesięcy 2 tygodni
co najmniej 6 miesięcy 1 miesiąc
co najmniej 3 lata 3 miesiące
(pracodawca może skrócić do 1 m-ca w razie np. swojej upadłości lub likwidacji)
Na czas określony, dłuż-szy niż 6 miesięcy, gdy strony przewidziały jej wypowiedzenie - Zawsze 2 tygodnie
Umowa na zastępstwo - Zawsze 3 dni robocze

Obliczanie okresu wypowiedzenia

Jeżeli okres wynosi:

- tydzień lub jego wielokrotność -> kończy się w sobotę,

-miesiąc lub jego wielokrotność -> kończy się w ostatnim dniu miesiąca.

Np. wypowiadamy umowę o pracę 1.09 (wtorek), a okres wypowiedzenia to 2 tygodnie. 2 tygodnie (okres wypowiedzenia) liczone od 1.09 to 15.09, ale okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub jego wielokrotność kończy się w sobotę, czyli 19.09 - analogicznie gdy okres wypowiedzenia wynosi miesiąc lub jego wielokrotność.

IV. Szczególny rodzaj wypowiedzenia

Wypowiedzenie zmieniające – pisemne wypowiedzenie wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy poprzez podanie nowych warunków - (np. zmiana dotychczasowego stanowiska pracy, obniżenie wynagrodzenia). Pracownik nowe warunki pracy i płacy:

Przyjmuje Odrzuca
Związany jest umową na zmienionych warunkach umowa o pracę ulega rozwiązaniu z upływem dokonanego okresu wypowiedzenia

V. Pracownicy szczególnie chronieni przed wypowiedzeniem im umowy o pracę:

 • Zatrudnieni na umowę na czas nieokreślony.
  Pracodawca o zamiarze wypowiedzenia zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając jego przyczynę.
 • Pracownicy w wieku przedemerytalnym.
  Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy, gdy pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.
 • Kobiety w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego.
  Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające jej rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownicy i reprezentująca ją organizacja związkowa wyraziła na to zgodę.
 • Pracownicy w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. pracownik na urlopie).
  Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
 • Funkcyjni (imiennie wskazani uchwałą zarządu lub upoważnieni do reprezentowania organizacji wobec pracodawcy) członkowie związków zawodowych.
  Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej.

VI. Roszczenia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Pracownik może żądać, aby sąd:
Rodzaj umowy Na czas nie określony Uznał wypowiedzenie za bezskuteczne.
Przywrócił go do pracy na poprzednich warunkach.
Przyznał mu odszkodowanie, jeżeli uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenie pracownika do pracy jest niemożliwe lub niecelowe.
Na okres próbny Przyznał mu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu, którego umowa miała trwać.
Na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, gdy strony przewidziały jej wypowiedzenie Przyznał mu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu, którego umowa miała trwać nie więcej jednak niż za 3 miesiące.
Umowa na zastępstwo

Podziel się

Zapytaj prawnika

Warunki współpracy

simpleForm2

Darmowe porady

Dodaj swój e-mail, aby otrzymywać darmowe porady prawne prosto na Twoją skrzynkę pocztową.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z naszych stron internetowych, a także w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdej chwili można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Dowiedz się więcej o polityce cookies.