Dobry prawnik, porady

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

I. Uwagi ogólne

 • Forma – pisemne oświadczenie pracodawcy.
 • Pracodawca w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika powinien:
  wskazać przyczyny uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy,
  - pouczyć pracownika o prawie odwołania do sądu pracy od rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy.
 • Pracodawca przed podjęciem decyzji w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, obowiązany jest zasięgnąć opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.
 • Zaistnienie przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - pracodawca ma prawo, nie obowiązek, rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w tym trybie.

II. Przyczyny Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

1. Ciężkie naruszenie przez pracownika jego podstawowych obowiązków:

Ciężkie naruszenie Dla uznania naruszenia podstawowych obowiązków pracownika za ciężkie niezbędny jest znaczny stopień winy pracownika, chodzi tu o jego złą wolę lub rażące niedbalstwo z jego strony (np. osoba dozorująca teren budowy z lenistwa nie sprawdziła stanu ogrodzenia).
Podstawowe obowiązki pracownika Ustalenie, który z obowiązków pracownika ma charakter podstawowy uzależnione jest od rodzaju wykonywanej przez niego pracy oraz od szkody, jaką naruszenie to wywołało lub mogłoby wywołać (np. podstawowym obowiązkiem osoby dozorującej teren budowy jest sprawdzenie czy ogrodzenie wokół pilnowanego terenu nie jest uszkodzone, natomiast w przypadku murarza pracującego na tej budowie sprawdzenie ogrodzenia wokół niej nie będzie należało do jego podstawowych obowiązków).

2. Popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Wymóg 
łącznego 
spełnienia 
3 przesłanek:
 • Przestępstwo zostało popełnione przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę,
 • Uniemożliwia ono dalsze zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku,
 • Przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

3. Zawiniona przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Przesłanka ta ma zastosowanie jedynie do pracowników zatrudnionych na stanowisku, do zajmowania którego niezbędne jest posiadanie uprawnień do wykonywania danego zawodu (np. lekarz, farmaceuta, radca prawny).Przyczyna ta ma miejsce np., gdy osoba dozorująca teren budowy na podstawie licencji ochroniarza, traci tą licencję w wyniku dokonania umyślnej kradzieży.

III. Roszczenia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest niezgodne z prawem, gdy:
  • pracodawca nie zachował formy pisemnej swojego oświadczenia lub nie podał przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nastąpiło z innej niż wskazane wcześniej przyczyny,
  • pracodawca nie zasięgnął opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej,
  • przekroczony został przez pracodawcę termin 1 miesiąca na rozwiązanie umowy o prace w omawianym trybie (1 miesiąc od uzyskania wiadomości o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika).
 • Pracownik w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia może żądać:
Przywrócenia do pracy Odszkodowania
 • Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy (nie mniej niż za 1 miesiąc nie więcej niż za 3 miesiące).
 • Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, który obowiązywałby pracownika gdyby rozwiązano z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem.
 • W przypadku rozwiązania umowy o pracę, zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął już termin, do którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu.

Podziel się

Zapytaj prawnika

Warunki współpracy

simpleForm2

Darmowe porady

Dodaj swój e-mail, aby otrzymywać darmowe porady prawne prosto na Twoją skrzynkę pocztową.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z naszych stron internetowych, a także w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdej chwili można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Dowiedz się więcej o polityce cookies.